::MENU::

 

 

 

 

Home Page
Last Updated: Tuesday 3rd May 2016 1151hr CET

 • Avviz + Applikazzjoni (Verzjoni Malti u Ingliz) ghal Ambaxxatur/Ambaxxattrici taz-Zghazagh::: Click here >>
 • Jum l-Omm ::: Click here >>
 • L-anzjan tas-sena ::: Click here >>
 • Zjara fil-Muzew ta' Sant' Iermu ::: Click here >>
 • L-Agenda tal-Laqgha tal-Kunsill nru. 20::: Click here >>
 • Weekend Break ::: Click here >>
 • Minutes updated ::: Click here >>
 • Centru Familti: Appogg Professjonali u kunfidenzjali f'Birzebbuga, b'risq individwi u familji li qed iggarbu diffikultajiet diversi ::: Click here >>
 • Environmental Impact Statement on Delimara Gas and Power Station Combined Cycle Gas Turbine and Liquified Natural Gas receiving, storage, and gasification facilities:
 • Capital Investment to support Artisinal Agricultural Activity:
  • Action A2 - Application Form ::: Click here >>
  • Action A2 Guidelines ::: Click here >>
  • E-Mail sent by Christian Salerno::: Click here >>

N.B. For more information kindly contact Local Council Administrative Office.

 • Pjan ta' Hidma 2013-2015 ::: Click here >>
 • Mappa tal-konfini ta' Birzebbuga ::: Click here >>
 • L-awditur tal-MEPA jaghtina ragun ::: Click here >>
 • Hinijiet ta' l-Ufficju tal-Kunsill Lokali ::: Click here >>

Kevin Barun - Sindku

Relazzjonijiet Pubbliċi; Koordinatur Attivitajiet; L-ilmenti taċ-Ċittadini; Il-Politika Soċjali (Djalogu u Konsultazzjoni); ICT; Ħidma Internazzjonali (inkluż Ġemellaġġi, EU Funding) u Sports

Rappreżentant fir-Reġjun; Rappreżentant fil-GAL Xlokk;

Kumitat Finanzi (Chairperson); Kumitat Kuntratti (Chairperson); Kumitat

Proġetti Infrastrutturali (Deputat Chairperson);

Joseph Cutajar – Viċi Sindku

Ambjent, Landscaping, Widien, Protezzjoni Ċivili, Trasport Pubbliku, Kumitat Proġetti Infrastrutturali (Chairperson)

Joseph Baldacchino - Kunsillier

Anzjani, Saħħa u Sigurtà; Relazzjoni mal-Water Services, Byelaws Kumitat Kuntratti (Deputat Chaiperson), Kumitat Finanzi (Deputat Chairperson)

Leanne Grech - Kunsillier

Żgħażagħ, Edukazzjoni, Kultura, Gender Equality, Persuni b’Diżabilita’, Turiżmu, Wirt Storiku

Josette Busuttil - Kunsillier

Attivitajiet Soċjali, Animal Welfare; Il-Qasam Soċjali (jinkludu s-Servizzi Soċjali); Playing-fields;

Herman Reuben Schiavone - Kunsillier

Komunita Kummerċjali, Tindif ta’ Postijiet Pubbliċi, Latrini, Kumitat Kuntratti (Membru)

Stanley Zammit

Għaqdiet, Ir-Riċerka u l-Iżvilupp Sostennibbli; Enforcement u Ordni Pubblika; Dawl, Traffiku Kumitat Proġetti Infrastrutturali (Membru); Kumitat Finanzi (Membru)

 

An archipelago at the centre of the Mediterranean with a wealth of heritage. Home once to ancient civilisations and Europe’s nobles. Malta’s location at the heart of the Mediterranean is the key to its rich history.

At the crossroads of maritime routes, the Islands have been a home, stronghold, trading post and refuge over 7000 years of history. From temple builders, seafaring Phoenicians and the traveller Apostle Paul, to the Knights of St John, Napoleon and British royalty - all have set foot here leaving their imprint for you to discover.

The Islands have several World Heritage sites: the enigmatic, prehistoric temples; Malta’s baroque capital Valletta, founded by the Knights; Click here >>

.

 • Covering Letter from Mayors ::: Click here >>
 • Cover Pages ::: Click here >>
 • Doc A Technical - Arthur Ciantar ::: Click here >>
 • Doc A Technical - Appendix A ::: Click here >>
 • Doc A Technical - Appendix B ::: Click here >>
 • Doc A Technical - Appendix C ::: Click here >>
 • Doc A Technical - Appendix_D1 ::: Click here >>
 • Doc A Technical - Appendix_D2 ::: Click here >>
 • Doc B CBA - Edward Mallia ::: Click here >>
 • Doc C Health Effects - Jason Bonnici ::: Click here >>
 • Main Document - Micallef & Cacopardo::: Click here >>

 

.