::MENU::

 

 

 

 

 

 

 

Councillors

 

 

Delegazzjonijiet

 

Scott Camilleri - Sindku

Sindku, rappreżentant f'isem il-Kunsill Lokali ghar-Regjun Nofsinhar, Rappreżentant f'isem il-Kunsill Lokali ghall-Fondazzjoni GAL XLOKK, Rappreżentant f'isem il-Kunsill Lokali ghal Malta Freeport Terminals Ltd. Agenzija Żghażagh, Skambji ta' żghażagh Kultura (inkluż progetti relatati), Storja, Fondi tal-Unjoni Ewropea, Ghaqdiet Lokali, Żghażagh u tfal.

Josette Busuttil

Vici Sindku, Attivitajiet u Attivitajiet Kulturali, Bandli, Qasam Socjali, Persuni bi bzonnijiet Specjali, Integrazzjoni Socjali u Komunitajiet.

Joseph Farrugia

Customer Care, Works Manager u Infrastruttura.

Carlo Stivala

Sports u Attivitajiet Fizici, Komunitajiet kummercjali, Intraprizi zghar u Medji, Qasam Marittimu

Maria Mifsud

Ambjent, Indafa u Turizmu

Stanley Zammit

Dwal tat-toroq , Immaniggjar tat-traffiku, Infurzar u Sigurta', Protezzjoni Civili, Innovazzjoni, Fondi tal-Unjoni Ewropeja.

Sandro Alexander Caruana

Trasport Pubbliku, Kordinament mal-Gvern Centrali, Corporate Social Responsibilities, Finanzi, Fondi Nazzjonali u skemi u Progetti.

Joseph Baldacchino

Anzjani, Rapprezentant f'isem il-Kunsill Lokali ghall-Malta Freeport Terminals Ltd., Xogholijiet u sorveljenza, Customer Care.

Doriana Josepha Portelli

Edukazzjoni; Libreriji pubblici; Harsien tal-annimali; Espressjonijiet artistici; zghazagh u tfal; Rapprezentatna fl-isteering committee tal-iskate park