::MENU::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzjoni bil-Malti

 

Parroċċa San Pietru fil-Ktajjen

Fid-9 ta' Settembru 1913, Birżebbuġa saret parroċċa u l-knisja żgħira tad-Duluri saret il-knisja parrokkjali, iżda billi din kienet żgħira wisq, minnufih bdiet il-ħidma ħa timbena knisja akbar. Il-knisja l-ġdida, dedikata lil San Pietru fil-ktajjen, infetħet għall-kult fis-16 ta' Ġunju 1938, għalkemm ix-xogħol tal-bini ma kienx lest għal kollox.

 

 

Knisja Parrokkjali ta' San Pietru fil-Ktajjen 

 

Data tad-dedikazzjoni: 14th May 1977

 

Kappillan  

Dun Nicholas Pace

21651200 Telefon 

2165 200  Fax

Email:  nicpac@onvol.net

Website: www.bugap.com

 

Uffiċċju Parrokkjali  

2, Triq il-Kurat Fenech, Birżebbuġa

 

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju  

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa  

 

9.00 am - 10.30 am

It-Tlieta u l-Ħamis

5.30 pm - 6.30 pm

 

Numru tal-Parruċċani: 8,000

Numru tal-Familji:  3,000

 

Presbiterju Parrokkjali

Dun Nicholas Pace, Kappillan

Dun Ġużepp Berry

Dun Charles Carabott

Mons. Alfred Micallef

Dun Frans Schembri

 

Saċerdoti oħra residenti fil-parroċċa

Dun Patrick Incorvaja

Dun Anton Galea Scanura

Dun John Berry

 

Quddies 

Ħdud u Festi

  6.00 am

  7.00 am

  8.00 am

  9.00 am

11.00 am

  5.30 pm  xitwa  

  6.00 psajf  

Sibtijiet Filgħaxija  

  5.30 pm

  6.30 pm 

Minn Lulju sa Settembru

  5.30 pm

  6.30 pm

  7.30 p

Ġranet Ferjali

  6.00 am

  7.00 am

  7.45 am

  8.30 am

  6.30 pm

 

Knejjes Filjali

Knisja tad-Duluri 

Il-knisja nbniet fl-1909 u kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post; illum qed tintuża mill-M. U.S.E.U.M. sez. maskili għat-tagħlim tad-duttrina.

 

Knisja ta' San Ġorġ

Il-knisja nbniet fl-1683, u llum qed tieħu ħsiebha is-Socjetà Missjunarja San Pawl. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.

Quddies  Masses

Ħdud u Festi -

  7.30 am

  9.30 am  bl-Ingliż 

 

Kappella r-Raghaj it-Tajjeb

Rettur  

Dun Nicholas Pace, Kappillan

Quddies

Ħdud u Festi   Sundays and Feast Days

 10.00 am

 

 

Knejjes Privati

Knisja tal-Kunċizzjoni f'Bengħisa

 

Inbniet fl-1822 u tkabbret fl-1862; għalkemm hi ġuspatronat, tintuża mill-parroċċa biex fil-Ħdud u l-festi titqaddes Quddiesa għan-nies li joqogħdu fl-inħawi; fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 

Rettur  

Dun Ġużepp Berry

Quddies

Ħdud u Festi  

  7.00 am

 

Kappella Sagra Familja

Inbniet fl-1865

Built in 1865

 

 

Kappella tal-Verġni Marija Għajnuna ta' l-insara

Inbniet fl-1839 u hi proprjeta` tal-familja Cachia Zammit..

 

Kappella San Ġużepp  St Joseph Chapel

Inbniet fl-1871 u hi proprjeta` privata.


 

 

Ħinijiet tal-Berġa tal-Gvern

It-Tnejn 10.00am - 12.30pm
It-Tlieta 9.30am - 11.00am
L-Erbgħa 10.00am - 12.30pm
Il-Ħamis 9.30am - 11.00am
l-Ġimgħa  9.30am - 11.00am

Misraħ Is-Summit ,
Birżebbuġa
Tel :  21 658596

 

 

IMPORTANTI LI WIEĦED IĊEMPEL GĦAL APPUNTAMENT QABEL MA JMUR IL-BERĠA


 

 

Librerija Pubblika

Ħinijiet u Ġranet

  • Sagħtejn (2) kull nhar ta’ Erbgħa bejn il-5.00pm u 7.00pm
  • Tlett (3) sigħat kull nhar ta’ Sibt bejn 9.00am u nofsinhar

 

Indirizz:

Librerija Pubblika
Triq San Mikiel,
Birżebbuġa


 

Gbir Ta' Skart

ĠBIR TA’ SKART DOMESTIKU U KUMMERĊJALI BIEB, BIEB

  1. Is-Servizz ta’ Ġbir ta’ Skart isir minn Tnejn sa Sibt
  2. Il-ħin tal-ħruġ ta’ l-iskart (garbage bags) irid ikun fis-7.00 ta’ filgħodu (u mhux qabel)
  3. Importanti li l-iskart jitpoġġa f’boroż adegwati u li jitħalla wara l-bieb tiegħek

 

APPELL LIS-SIDIEN TAL-ĦWIENET

Huwa importanti li s-sidien tal-ħwienet l-iskart tagħhom jagħmluh ġo boroż adegwati biex b’hekk jiġi evitat it-tixrid ta’ skart mat-toroq.

 

 

 

ĠBIR TA’ SKART GOFF (BULKY REFUSE)

  1. Il-Ġbir ta’ Skart Goff (Bulky Refuse) qed isir kuljum minn Tnejn sa Sibt.
  2. Il-ġbir ta’ skart goff isir b’appuntament mal-Kunsill fuq Tel : 21 650165
  3. F’kull appuntament jittieħdu sa żewġ oġġetti